Uroczystości na Cmentarzu Wojennym w Łukowie

Uroczystości na Cmentarzu Wojennym w Łukowie

W dniu 15.08.2015 odbyły się uroczystości związane  ze Świętem Wojska Polskiego w 95. Rocznicę Bitwy Warszawskiej  na Cmentarzu Wojennym w Łukowie. Święto państwowe  i kościelne przypadające na ten dzień, było okazją do udziału w uroczystej Polowej Mszy Świętej w asyście pocztów sztandarowych, Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji, Orkiestry Dętej Łukowskiego Towarzystwa Muzycznego im. A. Próchniewicza oraz licznie zgromadzonych mieszkańców Ziemi Łukowskiej.

Wśród pocztów sztandarowych uczestniczących w uroczystości należy wymienić: kombatantów, służby mundurowe, samorządy, szkoły  oraz organizacje społeczne i zawodowe z terenu Powiatu Łukowskiego. W imieniu poszczególnych samorządów wystąpił Starosta Łukowski Janusz Kozioł. Przed zgromadzonymi na uroczystości wystąpił także Senator RP Stanisław Gogacz. Wśród delegacji składających wieńce i wiązanki pod obeliskiem ku czci poległych, uczestniczyli przedstawiciele parlamentarzystów, sejmiku województwa lubelskiego, władz samorządowych, partii politycznych oraz organizacji pozarządowych, szkół oraz osoby prywatne.

Dalsza część obejmowała widowisko plenerowe przy cmentarzu. Licznie zgromadzeni uczestnicy oglądali paradę i pokazy Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji oraz wystawę fotografii „Pamięci żołnierzy oddziału Zenona”. Obchodom 95. Rocznicy Bitwy Warszawskiej towarzyszyły melodie wojskowe i legionowe. Niewątpliwą atrakcją była grochówka wojskowa przygotowana przez żołnierzy z Poligonu Jagodne.

 

W załączeniu przedstawiamy galerię zdjęć z uroczystości.  

Powrót