Zbiórka na rękopis „Potopu” dla Muzeum H. Sienkiewicza

Zbiórka na rękopis „Potopu” dla Muzeum H. Sienkiewicza

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej otrzymało ofertę nabycia części rękopisu „Potopu” Henryka Sienkiewicza. Jest to niepowtarzalna okazja do zwiększenia prestiżu i pozycji placówki, która w tym roku obchodzi jubileusz 50-lecia działalności. Koszt nabycia części rękopisu to 70 tys. zł. Aby cel został osiągnięty, dyrekcja muzeum zwraca się z prośbą o wsparcie i pomoc finansową.

 

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej zamierza nabyć fragmenty powieści obejmujące wydarzenia wojenne, które miały miejsce po oblężeniu Zamościa i zwycięstwach Czarnieckiego w okolicach Jarosławia. W epizodach wojennych obok głównych bohaterów Trylogii występują postacie m.in. Rocha Kowalskiego i Stefana Czarnieckiego. Zawierają one następujące sceny: zdobycie szwedzkiej chorągwi królewskiej, Szwedzi w widłach Wisły i Sanu, zdobycie Sandomierza oraz poselstwo Zagłoby do obozu szwedzkiego po Rocha Kowalskiego.

Łączny koszt zakupu rękopisów to kwota 70 tys. złotych, którą muzeum stara się zgromadzić organizując zbiórkę publiczną pod hasłem: „Rękopis Potopu dla Muzeum H. Sienkiewicza”. W realizacji przedsięwzięcia niezbędna będzie pomoc przyjaciół muzeum, miłośników twórczości pisarza, a także firm i organizacji, którym nie jest obojętny los polskich dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Każde nawet najmniejsze wsparcie ma znaczenie.Inicjatywę pozyskania kart rękopisu „Potopu” przez Muzeum H. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej można wesprzeć poprzez darowiznę na konto muzeum w Banku Spółdzielczym w Krzywdzie o numerze: 14 9203 0002 0000 4691 2000 0010.Każda osoba czy instytucja wspierająca przedsięwzięcie otrzyma specjalny certyfikat – cegiełkę potwierdzającą współudział w realizacji przedsięwzięcia – nabycia kart rękopisu „Potopu” do zbiorów muzeum.

Powieść Henryka Sienkiewicza „Potop” była drukowana w odcinkach w krakowskim czasie w latach 1884-1886. Karty rękopisu Henryk Sienkiewicz wysyłał do drukarni rozdziałami i nigdy nie tworzyły one zwartego zespołu tym samym ulegały naturalnemu rozproszeniu. Przed wojną najwięcej kart „Potopu” udało się zgromadzić Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich we Lwowie.

Powrót