Program „Za życiem” w Zespole Placówek w Łukowie

Program „Za życiem” w Zespole Placówek w Łukowie

W celu realizacji zadań służących wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, na podstawie wskazania Starosty Łukowskiego, funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Powiecie Łukowskim pełni Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zespole Placówek w Łukowie.

Na podstawie podpisanego z Ministerstwem Edukacji porozumienia w ośrodku tym realizowane będzie jedno z zadań tego programu polegające na organizowaniu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz – w zależności od potrzeb dzieci – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.

Zajęcia realizowane będą w latach 2017 – 2021 w następującym wymiarze: w roku 2017 – 480 godzin, w 2018 r. – 3640 godzin, w 2019 r. – 4160 godzin, w 2020 r. – 5200 godzin i w 2021 r. – 5200 godzin. Na realizację projektu Powiat Łukowski otrzyma łącznie jeden milion sto trzydzieści pięć tysięcy osiemset złotych.

 

W załączeniu FOLDER INFORMACYJNY

 

Powrót