Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

W dniu 14. stycznia 2013 r. na sali im. Jana Pawła II w Starostwie Powiatowym w Łukowie obył się powiatowy etap Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Łukowskiego.

 

 

Konkurs ma na celu propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym.                                W eliminacjach powiatowych wzięli udział uczniowie zakwalifikowani przez Komisje Szkolne. Uczestnicy rozwiązywali test złożony z kilkudziesięciu zróżnicowanych pytań.                 Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się uczniowie, którzy zdobyli największą liczbę punktów w etapie powiatowym . Etap wojewódzki Konkursu składa się z części pisemnej oraz ustnej. Poprzednie edycje pokazały, że udział w konkursie, to wspaniała lekcja wychowania obywatelskiego. Konkurs skierowany jest do uczniów lubelskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgmimnazjalnych. Udział w konkursie jest gwarancja pogłębienia wiedzy o lokalnym życiu społecznym. Uczniowie zapoznają się również z rolą                         i zadaniami samorządu terytorialnego.

 

Zgodnie z regulaminem do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 6 uczniów.

 

  1. Kacper Biaduń      - LO im. Batalionów Chłopskich w Adamowie
  2. Sebastian Chmiel  - I LO im. T. Kościuszki w Łukowie
  3. Marcin Krasuski   -  I LO im. T. Kościuszki w Łukowie
  4. Rafał Fornal          -  I LO im. T. Kościuszki w Łukowie
  5. Krzysztof Jędrych -  Zespół Szkół Nr 3 im. W. Reymonta w Łukowie
  6. Urszula Jóźwik     -  LO im. Batalionów Chłopskich w Adamowie

Powrót