Informacja o III sesji Rady Powiatu Łukowskiego

Informacja o III sesji Rady Powiatu Łukowskiego

KOMUNIKAT
W dniu 21 grudnia 2018 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II w Łukowie odbyła się III sesja Rady Powiatu Łukowskiego.

 

Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:

 

  • w sprawie uchwalenia regulaminu wyboru Komisji Skrutacyjnej ds. przeprowadzania jawnych głosowań imiennych na III sesji VI kadencji Rady Powiatu Łukowskiego.
  • w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej ds. przeprowadzania jawnych głosowań imiennych na III sesji VI kadencji Rady Powiatu Łukowskiego.
  • w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2018 r.
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego.
  • w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego.
  • w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łukowskiego na 2019 rok.
  • zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań oraz podziału środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  • w sprawie przekazania gminie Adamów zadania własnego Powiatu Łukowskiego – prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Adamowie.
  • w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łukowskiego.
  • zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Łukowski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Wyniki głosowań z III sesji Rady Powiatu Łukowskiego


Przewodniczący Rady
– Karol Ciołek–

Powrót