Posiedzenia Rad Muzeum nowej kadencji

Posiedzenia Rad Muzeum nowej kadencji

W dniu 27.12.2018r odbyły się posiedzenia Rad Muzeum nowej kadencji przy Muzeum H.Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej oraz Muzeum Regionalnym w Łukowie dla których Powiat Łukowski jest podmiotem tworzącym  zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 1996 o muzeach.  Na posiedzeniach  obecni byli Starosta Łukowski Dariusz Szustek , Wicestarosta Łukowski Janusz Kozioł oraz Sekretarz Powiatu Jerzy Siwiec. Podczas spotkań wręczone zostały nominacje członkom Rad Muzeum , przyjęto regulaminy pracy rad  oraz dyskutowano na temat bieżącej działalności placówek. Rada Muzeum ocenia  działalność muzeum na podstawie przedłożonego przez dyrektora  sprawozdania rocznego oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan. Kadencja członków Rad Muzeum trwa cztery lata. Przewodniczącym Rady Muzeum Regionalnego w Łukowie został pan Marek Mojski, natomiast Przewodniczącym Rady Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej został pan Jerzy Kędra.

 

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Łukowskiego Nr II/31/2018 z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Łukowie powołano radę w składzie:

 

 1. Karol Ciołek - przedstawiciel Rady Powiatu Łukowskiego;
 2. Bartłomiej Bryk - przedstawiciel Rady Powiatu Łukowskiego;
 3. Jerzy Siwiec - przedstawiciel Rady Powiatu Łukowskiego;
 4. Marek Mojski - przedstawiciel Dyrektora Muzeum Regionalnego w Łukowie;
 5. Marek Król - przedstawiciel Miasta Łuków;
 6. Zygmunt Krawczak - przedstawiciel Łukowskiej Rady Seniorów;
 7. Mieczysław Gaja - przedstawiciel Stowarzyszenia Twórców Ludowych Oddział w Łukowie;
 8. Mieczysław Zawadzki - przedstawiciel Stowarzyszenia Twórców Ludowych Oddział w Łukowie;
 9. Longin Kowalczyk - przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej w Łukowie;
 10. Marian Zalewski - przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej w Łukowie;
 11. Joanna Kapitaniuk – przedstawiciel Stowarzyszenia „Przymierze dla Ziemi Łukowskiej”.

 

 

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Łukowskiego Nr II/32/2018 z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej powołano radę w składzie:

 

 

 1. Włodzimierz Wolski - przedstawiciel Rady Powiatu Łukowskiego;
 2. Danuta Bosek - przedstawiciel Rady Powiatu Łukowskiego;
 3. Beata Skwarek - przedstawiciel Rady Powiatu Łukowskiego;
 4. Janusz Sopyła - przedstawiciel Dyrektora Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej;
 5. Teresa Kożuch - przedstawiciel Dyrektora Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej;
 6. Andrzej Soćko - przedstawiciel Dyrektora Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej;
 7. Jerzy Kędra - przedstawiciel Gminy Krzywda;
 8. Wojciech Czerniec - przedstawiciel Gminy Krzywda;
 9. Stanisław Woś - przedstawiciel Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza – Zarządu Głównego w Lublinie;
 10. Barbara Kot - przedstawiciel Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Wiejskiej „Szansa” w Krzywdzie;
 11. Danuta Chadaj – przedstawiciel Stowarzyszenia „Przymierze dla Ziemi Łukowskiej”.

 

 

W załączeniu GALERIA

 

 

 

 

Powrót