Powiat Łukowski po wyzwoleniu

Czas powojenny to trudny okres odbudowy ze zniszczeń. Produkcja rolna była głównym źródłem utrzymania ludności powiatu. Rok po roku odrabiano zniszczenia, ale jednocześnie likwidowano zacofanie. Z czysto rolniczego powiat łukowski stał się rolniczo – przemysłowym.

Budynek poczty w Łukowie (wybudowany 1954-60)Już w 22 dniu po wyzwoleniu z pod okupacji niemieckiej tj. 14 sierpnia 1944 roku dokonano wyboru łukowskich władz powiatowych i miejskich. Powołano 20 – osobową Powiatową Radę Narodową i ukonstytuowano tymczasowe Prezydium Powiatowej Rady w składzie: Józef Kozieł – przewodniczący i jednocześnie starosta, Piotr Walczak – vice przewodniczący, Franciszek Jakubiak – sekretarz. W tym samym dniu ukonstytuowano tymczasowe Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w składzie: inż. Wielisław Gozdek – przewodniczący i jednocześnie burmistrz, Kazimierz Jabłoński – vice przewodniczący, Stefan Kłos – sekretarz.

We wrześniu nastąpiła zmiana prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Burmistrzem został Tadeusz Jarosz, zastępcą Wiktor Znój. W dniu 26 sierpnia 1944 roku odbyła się pierwsza robocza sesja Powiatowej Rady Narodowej, podczas której powołano Komisję Odbudowy Powiatu w składzie: inż. Uszyński, inż. Jerzy Wyleżyński, inż. Raczkiewicz i inni.

Na tej samej sesji powołano Powiatowy Związek Kółek Rolniczych, do którego weszli: Paweł Mateńko z Fiukówki, Bronisław Kondracki z Łukowa, Stanisław Szczygielski z Grochówki i Eugeniusz Zalewski z Gułowa. Powołano również Powiatową Radę Szkolną z inspektorem Józefem Strzałkowskim na czele.

Lata 1944 - 1956 to okres błędów i wypaczeń stalinizmu oraz walki politycznej.

Mimo bardzo trudnego czasu w Łukowie i powiecie przystąpiono energicznie do pracy. W związku ze zbliżającym się rokiem szkolnym szczególną uwagę poświęcono szkolnictwu ponadpodstawowemu. W okresie okupacji szkolnictwo średnie zostało zlikwidowane, a nauczanie w zakresie szkoły średniej kontynuowali nauczyciele na tajnych kompletach, narażając się na aresztowania i osadzenie w obozach koncentracyjnych.

Już 1 września 1944 roku rozpoczęło pracę Gimnazjum w Stoczku Łukowskim pod dyrekcją Benedykta Tynelskiego.

123456Następna strona